Hvilke opgaver udfører en bygherrerådgiver?

Det kan være en god idé at hyre en uvildig bygherrerådgiver, hvis du skal udføre en større byggeopgave. Byggefirmaet, som du vælger til opgaven, vil ofte have en bygherrerådgiver tilknyttet, men vedkommende vil som regel varetage byggefirmaets interesser. Derfor er det en god idé at have en uvildig bygherrerådgiver med på sidelinjen, som kan varetage dine interesser som bygherrerådgiver.

Hvad koster en bygherrerådgiver?

En byggerådgiver koster typisk mellem 1.000-1.200 DKK i timen inkl. moms. Dertil kan man beregne den samlede pris for byggerådgiverens ydelser, hvilket i sagens natur afhænger af, hvor mange timer man ønsker at betale for.

En bygherrerådgiver kan være med i hele byggeprocessen fra start til slut, hvilket naturligvis vil medføre en noget højere pris sammenlignet med hvis vedkommende kun er med i dele af processen.

Hvad er forskellen mellem en bygherrerådgiver og byggesagkyndig?

Bygherrerådgivere og byggesagkyndige minder meget om hinanden – både af navn og af opgavevaretagelse. Der findes dog visse forskelle.

En byggesagkyndig varetager mere byggetekniske opgaver såsom udarbejdelse af tilstandsrapport, energimærkning, el-rapporter og køberrådgivning. Vedkommende varetager også opgaver såsom køberrådgivning ved køb af ejendom og er byggeteknisk uddannet med beskikkelse fra Sikkerhedsstyrelsen. Læs mere om byggesagkyndige her: Boliginspektion.dk.

En bygherrerådgiver kan være en arkitekt, en byggeteknisk uddannet eller lignende. Vedkommende varetager roller indenfor projektstyring, økonomistyring mv. Vedkommende kan også hjælpe med at vælge tilbud fra entrepriser.

Hvornår bør jeg hyre en bygherrerådgiver?

Der findes ikke noget definitivt svar på, hvornår du bør hyre en bygherrerådgiver. Det anbefales dog, at man hyrer en bygherrerådgiver, hvis der er tale om større byggeopgaver. Der er mange steder, hvor det kan gå galt i et større byggeprojekt, og her giver det særligt tryghed at have en uvildig bygherrerådgiver med på sidelinjen, som varetager dine interesser.

Større byggeopgaver kan omfatte:

  • Tilbygninger til eksisterende bolig
  • Nye bygninger såsom helårshjem eller sommerhus
  • Komplekse renoveringer såsom nyt tag el.lign.

Derudover er det en god idé at hyre en byggerådgiver, hvis man ikke tidligere har erfaringer med projektstyring af større byggeopgaver.

Nogle vælger også at hyre en byggerådgiver ved mindre renoveringer såsom nyt badeværelse eller køkken. Her kan man med fordel dog vælge kun at tilkøbe visse ydelser såsom at gennemse afgivet tilbud fra entreprenør eller synliggøre relevante reglementer og bestemmelser for renoveringen.

Skriv en kommentar